Koji Yakusho:Period Dramas
Created on January 19, 2009
Updated on February 22, 2011
Commemorating the long-waited issue of The DVD of Saigo no
Chushingura , the NHK TV's 1994 serial drama (Taiga drama) on
January 23, 2009, I have decided to set up a page for Koji Yakusho's
period dramas (Jidaigeki).

Here is the list of Koji Yakuso's TV, stage and movie period dramas:
(Black: TV dramas    
Red: Movies   Purple: Stage plays)


1979       Sanbiki ga Kiru1980        Kinagashi Bugyo

1981         Onna Taikoki
          Toge no Gunzo
          Jigoku no Okite

1983        
 Tokugawa Ieyasu
           Mominoki wa Nokotta

1984         Yamino Haguruma
           
Miyamoto Musashi

1987         Sanbiki ga Kiru

1988      Ai ni Moeru Sengoku no Onna   
          Tenma no Koi (Stage play)     

1990       
 Moeyo-ken

1991      Takeda Shingen     

1992        Shin Sanbiki ga Kiru
          Kakashi Hanbei Hitori Tabi    

1993       Hacchobori Torimono Banashi

1994        Dai Chushingura     
          
Hana no Ran

1995        Shimizu Jirocho Monogatari
         Tsukai! Sanbiki ga Kiru

1996        Haccho Bori Torimono Banashi
         
Ganryu-jima

2000       Dora-Heita

2002       Bangaku no Issho /Bangaku's Life Story

2007       SILK

2010       Jusan nin no Shikaku

          Saigo no Chushingra

2014     Higurashi no Ki*****************************************************

As the list shows, Koji Yakusho had been appearing in TV period dramas
almost every year, until 1996, when  "Shall We dansu?"  (directed by
Masayuki Suo) was a great hit, with the result that1996 became a turning
point in Koji Yakusho's life; for since that year his main concern has been
directed toward movies.

Those who became Koji's fans after seeing "Tokugawa Ieyasu",
"Miyamoto Musashi!" ,"Sanbiki ga Kiru" and other TV period dramas,
are pleased with his success as a world-famous movie star; but it seems
that such fans of koji still want him to appear in period dramas now and
then.
Tokugawa Ieyasu
Miyamoto Musashi
Moeyo Ken
Takeda Shingen
Hana no Ran