Himeyuri no To /Towers of Lilies (1982)
Kiryuin Hanako no Shougai /Onimasa (1982)
Cast:
Komaki Kurihara:.  Teacher Miyagi
Yuko Kotegawa :  Aya Uehara
Kumiko Ohba :.  Yoshiko Yasutomi
Yoshiko Tanaka :  Haruko Kaura
Tomoko Saito :  Tsuyuko Hanagi
Yuki Ninagawa:  Tsuneko Anzato

Takeo Chii:  Ishi, sergeant major
Chisako Hara:  Oshiro, matron
Hisashi Igawa:  Oka, Army surgeon
Ai Kanzaki :  Ruri
Hitomi Nakahara :  Kame
Sumie Sasaki:  Kana
Akiko Shikata :  Sonoe Sotoma
Saburo Shinoda:  Teacher Tamai
Takahiro Tamura:  Sasaki, lieitenant colonel

Koji Yakusho:O-taka
Directed by Tadashi Imai
Screenplay: Yoko Mizuki

Running time: 142 min
Release date:
Japan  July 3, 1982

The video of this film is available.
Cast:
Tatsuya Nakadai : Kiryuin Masagoro
Masako Natsume:  Matsue
Shima Iwashita:  Uta
Tetsuro Tamba:  The Big Boss
Kaori Tagasugi:  Hanako
Akiko Kana:  Tsuru
Emi Shindo: Shohjaku
Akiko Nakamura:  Botan
Mari Natsuki: Akio
Nobuko Sendo:  Matsue as a girl

Koji Yakusho: Kondo
Directed by Hideo Gosha
Based on a novel by Tomiko Miyao
Screenplay: Koji Takada
Running time:146 min
Release date:
Japan  June 5 1982
USA  October 27 1985
Both the video and the DVD are available.
The synopsis of this film will follow soon.