Kairo/Pulse (2001)
Written & directed by
Kiyoshi Kurosawa
Running time:118 min.
Release date: February 10 ,
2001
Cast
Haruhiko Kato:  Ryosuke Kawashima
Kumiko Aso :Michi Kudo

Koyuki :Harue Karasawa
Kurume Arisaka : Junko Sasano
Masatoshi Matsuo : Toshio Yabe
Shinji Takeda : Yoshizaki
Jun Fubuki : Michi's mother
Shun Sugata : Boss
Sho Aikawa : Employee
Koji Yakusho : Ship Captain
Kenji Mizuhashi : Taguchi
Takumi Tanji : Man with Bag
Created on August 30, 2006
Koji Yakusho as Ship captain
      (Cameo appearance)
Updated on Oct. 5, 06
Trailer (Nippon Cinema)