DVD & VIDEO Info on Koji Yakusho's TV
Dramas and others (1981 -       )
Created on September 6, 2008
Taxi Samba (1981) NHK TV
Miyamoto Musashi (1984)
Soshu-hen  DVD
Takeda Shingen  (1991) DVD
Takeda Shingen (1991) video 1
Takeda Shingen (1991) video 2
Miyamoto Musashi Complete
version DVD Box Vol.1
Miyamoto Musashi Complete
version DVD Box Vol.2
Tokugawa Ieyasu (1983)
Tokugawa Ieyasu (1983)
Moeyo Ken (1990) vol.1
Moeyo Ken (1990) vol.2
Moeyo Ken (1990) vol.3
Moeyo Ken (1990) vol.4
Keiji-ou (1996)
Keijitachi no natsu (1999)
For more details, click each picture
Gaia no Yoake ( 2002 -         )
Band of Brothers (2002):Voice
Keiji Kumasan
Kyofu no 24 jikan (1991) Fuji TV
Aikotoba wa yuki (2000) vol1
Aikotoba wa yuki (2000) vol2
Aikotoba wa yuki (2000) vol3
Aikotoba wa yuki (2000) vol4
Sorry, some of the pages are still
under construction!
Toride Naki Mono